Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013Nói đến đười ươi, ta thường nghĩ ngay đến Bùi Giáng. Chẳng
nhớ rõ Đười ươi thi sĩ là biệt hiệu
ông tự xưng hay ai đặt cho, nhưng nhớ rất rõ Đười ươi chân kinh là do Thiên Hải Đoạn Trường Nhân biên soạn. Cái
hay là, tập Đười ươi chân kinh ấy tôi
còn chưa có, làm sao nhớ cái tên dài ngoằng kia, nếu cái hôm hôm ấy hôm gì MC
Phương Văn tự Xu béo cầm chịch phiên đấu giá ở Nhã Nam Tụ hiền trang không
Categories: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét