Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Chiều qua, đi làm về thì nhận được cuốn này. Bản đặc biệt, dày hơn 900 trang, giấy thơm tho, sờ cũng thích mà ngửi cũng thích; càng thích hơn vì tôi - đây là bí mật - chưa bao giờ có một cuốn sách nào của Sơn Nam trong nhà.

Sáng, đến văn phòng lại nhận được hai cuốn này. Cuốn của Phan Việt, tôi thích bìa trong (giữa) hơn bìa ngoài (phải). Bìa trong nom châu Âu hơn, còn bìa ngoài trông hơi ảm
Categories:

1 nhận xét: