Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:TT
Các khoản phí, lệ phí
Lệ phí (đồng)
1
Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)


- Nếu tài liệu đơn dạng giấy
180.000

- Nếu đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn
150.000

- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
30.000
2
Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)
600.000
3
Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
300.000

- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
60.000
4
Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
60.000

- Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
24.000
5
Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
120.000
6
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
120.000
7
Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
120.000
8
Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)
540.000
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét