Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012“Lời
văn thoạt tiên có vẻ đơn giản, nhưng đọc kỹ sẽ thấy thực ra các câu chữ đều được
tính toán và điều tiết một cách cực kỳ chu đáo. Không có chỗ nào bị viết quá
lên, đồng thời những gì cần phải đề cập đến thì đều rất chu toàn. Những biểu đạt
mang tính ẩn dụ bị giảm thiểu tối đa, song miêu tả lại chuẩn xác, sống động,
màu sắc phong phú. Điểm xuất sắc nhất là, trong lời văn có thể cảm nhận được
Categories: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét