Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài là một nhu cầu tất yếu.

Tuy nhiên, khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường một quốc gia, các doanh nghiệp cũng rất cần quan tâm tới việc đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu vào thị trường đó.

Hiện tại, có 2 hình thức đăng ký thương hiêu, nhãn hiệu ra quốc tế, đó là đăng ký trực tiếp tại các quốc gia và đăng ký thông qua hệ thống Madrid. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam còn có thể lựa chọn hình thức đăng ký thông qua các tổ chức sở hữu trí tuệ khu vực như đăng ký qua OHIM.Chúng tôi cam kết đem lại những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc đăng ký thương hiệu ra nước ngoài.
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét