Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Đăng ký bản quyền là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cá nhân và doanh nghiệp tránh được những xung đột pháp lý phát sinh với những sản phẩm trí tuệ của mình.  Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Đăng ký bản quyền? Bạn muốn tìm một dịch vụ Đăng ký bản quyền có uy tín? Chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất cho khách hàng trong lĩnh vực đăng ký bản quyền. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ tư vấn Đăng ký bản quyền tại S&B Law.

Các lĩnh vực đăng ký bản quyền S&B Law cung cấp1.    Đăng ký bản quyền phần mềm

-    Thời gian đăng ký: 03 ngày
-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền phần mềm:

+ Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm đăng ký (Viết theo hướng dẫn của S&B LAW).

+ Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
+ Giấy uỷ quyền đăng ký bản quyền phần mềm (theo mẫu của S&B LAW)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)

2.    Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:
-    Thời gian đăng ký: 03 ngày
-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu của tác giả
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền đăng ký bản quyền tác giả (theo mẫu của S&B LAW)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
+ Bản mô tả (S&B LAW soạn)

3. Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
-    Thời gian đăng ký: 03 ngày
-    Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác phẩm:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền (theo mẫu của S&B LAW)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của S&B LAW).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của S&B LAW).
+ Bản mô tả (S&B LAW soạn)
Categories: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét