Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Từ đầu năm nay, tôi nảy ra ý định ghi lại danh sách những cuốn đã đọc trong năm. Quyển nào đắc ý, tôi sẽ bôi vàng lên. Cho đến ngày hôm nay, đây là danh sách những cuốn được bôi vàng. Trong này có một vài cuốn đọc từ rất lâu, năm nay đọc lại thấy như mới. 


1.      
Người thủy thủ bị biển khước từ 
- Mishima

2.