Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012Đến giờ này thì Thị trấn
Tortilla Flat đã đến tay người đọc (tất nhiên, nếu và chỉ nếu người đọc đã
mua, hay bằng cách khác có được, cuốn sách).  Đây là cuốn sách thứ hai, hoặc có thể là thứ
ba:), mà tôi tham gia làm
trong năm. Một số bạn thắc mắc làm thế nào tôi có thể dịch được hai (hoặc ba)
cuốn trong một năm. Thật ra, Em làm ơn
làm ơn im đi, được không? dịch xong năm kia, còn Thị trấn
Categories: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét