Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
Cuốn Thị trấn Tortilla Flat của John Steinbeck vừa mới ra mắt trong bộ ba cuốn  mới nhất của tủ sách Cánh cửa mở rộng có hai lời giới thiệu, một của Thomas Fensch và một của Phan Việt. Sau đây là lời giới thiệu của Phan Việt.

Thị
trấn Tortilla FlatJohn Steinbeck từng
nói "Không ai thực sự biết về người khác. Điều tốt nhất mà một người có thể
làm là mặc định rằng những người khác cũng
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét