Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Nhân mắc mưa, nhớ một bài thơ của Lưu Trọng Lư:
Mưa mãi
mưa hoài

Lòng biết
nhớ thương ai

Trăng lạnh
về non không trở lại
Mưa chi mưa mãi

Lòng nhớ
nhung hoài

Nào biết
nhớ nhung aiMưa chi mưa mãi

Buồn hết
nửa đời xuân

Mộng
vàng không kịp hái


Mưa mãi
mưa hoài

Nào biết
trách ai

Phí
hoang thời trẻ dại


Mưa hoài mưa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét