Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Philip Roth trước 75 theo tôi biết chỉ có một cuốn được dịch ở miền Nam là cuốn Goodbye, Columbus được Phan Lệ Thanh dịch thành Một ngày cho người yêu. Nhưng trong một bài viết nằm trong tập sách nhan đề Văn hóa văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy, Trần Hữu Tá có nhắc tới tác phẩm Portnoy's Complaint, không biết cuốn này đã được dịch hay chưa. Cuốn này được tác giả bài viết nêu ra như một điển
Categories: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét