Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012Sáng  ra khỏi nhà, xin
phép vợ cho  đi thóc mách quần hồng. (Bác
nào chưa biết thóc mách quần hồng là chi, có thể mở trang 12 cuốn Hiệp sĩ không hiện hữu ra tham khảo.) Kết
quả không thóc mách được quần hồng nào, chỉ toàn thóc mách chuyện /sách/, bán
được mấy cuốn sách, mua được mấy cuốn sách. Toàn sách với sách.  Trong số mấy cuốn mới rinh về có Lời bộc bạch của một thị dân. Tên tuổi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét