Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

tôi chỉ còn gương mặt này

nhưng chẳng biết cất vào đâu

khi mùa thu chết

thành phố

chỉ còn những tiếng rì rầm bốc lên từ những tách cà phê

những rì rầm thoát ra từ những cổ họng

                                                          không-có-mặt

ở góc đồng khởi và lê lợi

cái chết trở lại

không sao tìm thấy những mặt người

gương mặt của tôi

biết cất vào đâu biết giấu vào đâu

em
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét