Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012Sáng: Phi ra nhà sách Hà Nội, định mua ít cuốn ELƠIĐĐK gửi
cho các tình yêu xứ Bắc, nhưng chẳng còn cuốn nào. Chẳng hiểu sách bán quá chạy hay nhà sách nhập về quá ít. Dù sao, kết quả đã rõ, các tình yêu xứ Bắc hãy tiếp
tục đợi. The longer the wait the sweeter the love. Về lại văn phòng, thấy một ông bạn ngồi ở quán café trước
tòa nhà. Làm ly café, được ông bạn của ông bạn hỏi đã giàu chưa.
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét