Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012‎"Anh kia, sao đi khai giảng về mà mặt anh
chảy ra bí xị vậy hử? Đầu năm học mà tinh thần anh đã xuống thế à?".
"Mẹ ơi, mẹ không biết đâu, ngồi mãi ngoài sân nắng vỡ sọ, cô lại không cho
đi uống nước. Rồi cô hiệu trưởng đọc diễn văn, rồi cô hiệu phó đọc diễn văn, rồi
một bác lãnh đạo lên đọc diễn văn, rồi bố một bạn lên đọc diễn văn, rồi các thầy
cô lên múa hát, rồi có một anh học sinh cũ làm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét