Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012Chế Lan Viên có bài Tập qua hàng nổi tiếng, tôi chép lại theo trí nhớ:Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ

Trở về nắng sáng cũng mong. Cây

Cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm

Cũng thêm màu trên cánh đang bay.Kỹ thuật vắt dòng, rớt chữ trong thơ Việt Nam đầu
tiên hẳn được các nhà thơ mới sử dụng, nhiều nhất là Xuân Diệu, chẳng hạn trong
mấy câu này:Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng 
Tôi sợ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét