Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012Khoảng năm 2003 - 2004, tôi nhận được email từ anh TA, lúc ấy
là biên tập viên của e-Van Tinh thần thế
giới: “T có hứng thì dịch giùm anh vài truyện của Carver, theo anh là tay
viết truyện ngắn số một hiện giờ.” Tìm hiểu, tôi mới biết Carver chết từ đời
tám hoánh, nên không rõ ý anh TA “hiện giờ” là hiện giờ nào. Tuy vậy, tôi rất ấn
tượng với hai truyện “Dreams” và “Kindling” nên bắt tay vào
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét