Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Tôi hay được nhờ viết review sách, nhưng thường mười lần tôi từ chối hết chín. Review sách có dễ đâu, khó bỏ bu ấy chứ. Viết cho ra ngô ra khoai chắc chắn khoai hơn ăn ngô ăn khoai nhiều. Thế nên từ chối trước cho nó lành, hẹn vớ vẩn rằng khi nào có hứng sẽ viết. Cái hứng ấy đến với tôi một năm khoảng hai đến ba lần.

Trước giờ, đọc review sách tôi vẫn nể nhất hai người, một già và một tạm cho là

0 nhận xét:

Đăng nhận xét