Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012Cuốn sách được mong đợi nhất hiện tại, không phải là Em làm ơn im đi được không:), mà là cuốn Quê hương tôi của Tràng Thiên. Tất nhiên là Tràng Thiên là Tràng Thiên, một trong hai người viết tùy bút hay nhất Việt Nam, theo ý tôi, tất nhiên. Mà tôi còn thích người này hơn người kia nữa. Nghe đâu Quê hương tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Nói chung với những cuốn đặc biệt như thế này thì nên vơ lấy ngay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét