Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012Các nhà sưu tầm sách hẳn là sẽ khoái đoạn sau trong bài Unpacking My Library, nằm trong cuốn Illuminations của Walter Benjamin:
"Trong các thể thức thu thập sách thông thường, cách thích hợp
nhất đối với một nhà sưu tầm là cách mượn sách mà không bao giờ trả lại. Người
mượn sách có tầm vóc đích thực mà ta hình dung ở đây chứng tỏ mình là một nhà
sưu tầm sách kỳ cựu không hẳn bằng sự nhiệt
Categories: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét