Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

thì đã nhìn thấy cái bìa chắc là cuối cùng...

Ai bảo làm bìa dễ, làm bìa khó lắm chứ?:)

(câu này dĩ nhiên nhại từ: Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ)Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét