Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012Tôi không vào được blog của mình một cách bình thường từ mạng của VNPT và Viettel nữa. Tất nhiên, tôi vẫn có cách để vào, nhưng lo là lo cho đông đảo quần chúng nhân dân không biết cách vượt tường lửa. Trong lúc đó, hiện tại có thể vào Facebook một cách thoải mái.


Trước đây tôi vẫn đặt mua sách nước ngoài qua mạng bình thường, nhưng đợt gần nhất thì đang bị ách lại. Phải làm thêm một số thủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét