Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Từ bé, tôi luôn viết "xao lãng" với chữ x - xờ xấu xa, chớ không phải "sao lãng" với chữ s - sờ sung sướng. Thế nên có lần thấy bác kia viết "sao lãng", bắt bẻ bác, bị bác mắng là không biết dùng từ điển. Mở từ điển tiếng Việt ra, ngậm ngùi thấy cả "xao lãng" và "sao lãng" đều được chấp nhận, chưa kể còn cả "sao nhãng" nữa, đành ngậm bồ hòn. Không biết đây có phải là một trong những trường hợp mà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét