Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012


Có một bữa ngồi nghĩ hình như các nhà văn thường có nhiều vợ. Muốn kiểm chứng lại, bèn ghi ngẫu nhiên tên mười nhà văn yêu thích, gồm Akutagawa, Auster, Carver, Dostoievsky, Fitzgerald, Hemingway, Kawabata, Mishima, Pamuk, Steinbeck, rồi lên wiki kiểm tra lại đời tư các ông. Kết quả như sau:
Akutagawa: Một vợ. Tự sát bằng thuốc ngủ.


Paul Auster: Vợ thứ hai là Siri Hustvedt, cũng là một nhà
Categories: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét