Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012Đọc lại những cuốn sách thuộc dạng sách kỷ niệm là một việc
ít nhiều rủi ro.  Rủi ro này dễ có nguy
cơ thành hiện thực hơn khi đọc lại những cuốn sách của một thời xa xưa, những cuốn
sách của tuổi thơ hay tuổi hoa niên, thuở mắt ta hãy  còn trong veo như mắt thỏ (ref bài hát Có chú công an nho nhỏ/ Mắt chú trong veo
như mắt thỏ) và tâm hồn chưa mảy may vấn vương cát bụi [người] đương thời. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét