Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Một nửa sự thật đã đành không phải là sự thật, nhưng 4/5 sự thật vẫn chưa phải là sự thật. Xem hai hình dưới đây:0 nhận xét:

Đăng nhận xét