Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Đây là cuốn sách cũ của ba tôi. Ba tôi đã kể một câu chuyện về cuốn sách này tại Facebook của cụ. Cuốn sách này là sách kỷ niệm của ba, thất lạc mấy chục năm trời, cụ chỉ mới tìm lại được gần đây trong tình trạng không thể nát hơn. Tôi được giao nhiệm vụ đưa đi tân trang lại.

Sau đây là chân dung sau khi tân trang:


Nói thêm về tiệm đóng sách làm cuốn này: Đó là tiệm Văn Thơ trên
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét