Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012


Trưng cái hình chụp mẩu quảng cáo của NXB Trẻ
lên làm chứng: rành rành nói bán sách tại địa chỉ NXB từ 20 đến 25 tháng 4, cóc
có nói nghỉ ngày nào. Thế mà, chiều chủ nhật, thân cò lặn lội đến tận nơi, thấy
vắng hoe, được chú bảo vệ thông báo nghỉ cả ngày chủ nhật. Quả nhiên là treo
đầu dê mà không bán thịt con gì hết. Cáu!Ảnh dưới là hình mấy cuốn muốn mua đợt này:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét