Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012Đất lề quê thói là một cuốn sách của Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu
khảo về phong tục Việt Nam.Cuốn này nằm trong mớ sách của papa, mang vào nhà đã lâu,
nhưng chưa có lúc nào đọc vì sách nát quá, cầm lên ngại. Nay nhân mới hỏi được
chỗ đóng sách, đem đi đại tu, kết quả có một cuốn sạch sẽ, gọn gàng, xinh xắn.
Dân chơi sách thường không ưa sách đóng bìa hay bị gọt xén lắm. Nhưng nếu chỉ để
đọc, thì
Categories: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét