Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Khi nào Việt Nam đủ mạnh, người ta sẽ không gọi biển Đông là South China Sea nữa
Khi nào Việt Nam đủ mạnh, người ta sẽ không gọi Tết là Chinese New Year nữa
Khi nào Việt Nam đủ mạnh, người ta sẽ không gọi Đông Dương là Indo - China nữa
Khi nào Việt Nam đủ mạnh, người ta sẽ không gọi kháng chiến chống Mỹ là Vietnam War nữa

Và thế giới sẽ không chỉ biết đến Việt Nam, với quy chiếu địa lý là Trung Quốc, lịch sử là cuộc chiến tranh với Mỹ, và văn hóa là những ảnh hưởng của người Pháp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét