Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Đơ toàn tập...
Why do I always feel I haven't read enough when Im supposed to start writing?
Nhớ bạn Gà. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc để nhớ.
Cố lên, còn 1 tuần nữa thôi, rồi sau đấy đời mình sẽ lật sang trang mới.
It's terribly difficult to be humble when you think you know the truth about the world.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét