Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Hôm nay nhìn thấy hình của những giọt mưa, lần đầu tiên, vì mưa rơi vào tuyết.

Hôm trước nhìn thấy màu của ánh trăng, lần đầu tiên, vì trăng trải trên tuyết.

Hôm nọ nhìn thấy chiều của gió, lần đầu tiên, vì gió thổi trong tuyết.

Hôm nào cũng nhìn thấy dấu chân người, lần này qua lần khác, những dấu chân đè lên nhau nham nhở, vì người dẫm lên tuyết.

Muốn thấy những cái vô hình, chỉ cần chiếu nó lên một nền trắng, trắng thật tinh khôi, và bản chất sự vật sẽ hiện ra trước mắt.

Muốn thấu được lòng người, chỉ cần soi họ vào lòng mình, miễn là giữ cho lòng mình thật trinh bạch, lòng người rồi cũng sẽ tỏ ra.

Không biết có tỏ thật không nhỉ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét